Disclaimer

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Medisch Pedicure Arnhem van toepassing.

Ondanks het feit dat Medisch Pedicure Arnhem de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Medisch Pedicure Arnhem is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Medisch Pedicure Arnhem is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.

De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Medisch Pedicure Arnhem is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Aan de gepresenteerde informatie kan geen recht worden ontleend. 

Beste klant,

Wegens aanhoudende drukte is het alleen mogelijk een afspraak in te plannen op de tijden die vrij staan in de agenda. Ik heb verder helaas geen plek. 

Zie de agenda om een afspraak in te plannen.

Excuses voor het ongemak, Ellen Verweij